HYGIENA A DEZINFEKCE BUDOUCNOSTI
HYGIENA A DEZINFEKCE BUDOUCNOSTI
  27 29 25 267
Doprava nad 3000 Kč (bez DPH) ZDARMA

Ochrana dat a práv

Veškeré uvedené informace o kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující vyplněním a odesláním objednávky prostřednictvím internetových stránek www.agens.cz dává prodávajícímu souhlas se zpracováním, správou a uchováváním sdělených osobních údajů za podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních údajů.

Údaje o kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné k využití pouze prodávajícímu. Předmětné údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího z databáze prodávajícího vymazat.

Veškeré informace publikované na www.agens.cz jsou chráněny autorským zákonem. Výrobky a služby, které jsou zde uvedeny, mohou být chráněny dalšími jinými právy dotčených osob. Jakékoli údaje uvedené na www.agens.cz nesmí být zkopírovány elektronickou či mechanickou cestou a zpřístupněny dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv. Výjimku jsou pak soubory a texty určené pro tisk.