HYGIENA A DEZINFEKCE BUDOUCNOSTI
HYGIENA A DEZINFEKCE BUDOUCNOSTI
  27 29 25 267
Doprava nad 3000 Kč (bez DPH) ZDARMA

Obchodní podmínky

OKAMŽITÝ SERVIS – PORADENSKÁ A ZÁSILKOVÁ SLUŽBA PO CELÉ ČR.

Platební podmínky:

- na dobírku 49.-Kč (40.-Kč plus DPH)
- v hotovosti /osobní odběr na vzorkové prodejně/
– platba předem, na fakturu stálým odběratelům, event. po dohodě.

Doprava:

- DPD: 117.-Kč (96.-Kč plus DPH)
– osobní odběr na vzorkové prodejně

Doprava a poštovné: ZDARMA při odběru zboží nad 3 000 Kč bez DPH.

Dodávky zboží a úhrady za dodané zboží se uskutečňují v dohodnutých termínech.

V případě potřeby je možno po předchozí dohodě materiály vybrat a zakoupit přímo v naší vzorkové prodejně.

Nákupní podmínky jsou v souladu s ustanoveními platného právního řádu České republiky a upravují právní vztahy mezi obchodními partnery při nákupu zboží a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu ustanovení § 273 zákona č.513/1991 Sb. Obch. zák. v platném znění.

Prodej zboží mezi bude probíhat na základě těchto smluvních dokumentů a postupů:

- na základě kupní smlouvy uzavřené mezi partnery,

- na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi partnery a následných dílčích objednávek kupujícího na zboží dle předmětné rámcové kupní smlouvy

- na základě objednávky kupujícího a písemným potvrzením této objednávky ze strany prodávajícího, kdy tak dojde k uzavření kupní smlouvy, příp. dodáním zboží kupujícímu dle této objednávky, kdy dojde taktéž k uzavření kupní smlouvy.

Kupní cena za zboží je stanovena dohodou mezi prodávajícím a kupujícím a to v příslušné smlouvě a pokud není písemně dohodnuto jinak, jedná se o kupní cenu bez daně z přidané hodnoty. Prodávající je povinen daň vyčíslit v souladu s platnou právní úpravou na faktuře resp. na daňovém dokladu).

Informační povinnost k EET

Reklamační řád

Ochrana dat a práv

Ceník a obchodní podmínky v pdf